Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln
Now viewing all posts in NYA TESTAMENTET

Nya Testamentet – Översikt 2018

July 25th 2017

Vi vet att det nya förbundet kom genom Jesus Kristus och att löftena i GT har på något sätt uppfyllts i honom. Men hur ska vi förstå detta? Hur kan vi få en helhetssyn på NT?

Read On No Comments

Lukasevangeliet

February 28th 2013

I Lukas evangelium möter vi mängder av radikal undervisning från Jesus och han är inte det minsta politiskt korrekt i sina påståenden. De första två kapitlen visar på ett unikt sätt hur evangeliet är djupt förankrat i Gamla Testamentets profetior.

Read On No Comments

Johannesevangeliet

February 27th 2013

Johannesevangeliet är skrivet för att visa att Jesus är Messias Guds son (20:30-31) och detta är evangeliets huvudtema. Det här evangeliet visar Jesu gudom på ett tydligare sätt än de andra. Undren är handplockade och kallas i evangeliet för tecken eftersom de också visar vem Jesus är.

Read On No Comments

Apostlagärningarna

February 26th 2013

Apostlagärningarna är den andra delen av Lukas verk. Ett bättre namn skulle vara “Den helige Andes gärningar” eftersom vi ser hur Anden verkar genom de troende i Jesu namn.

Read On No Comments

Romarbrevet

February 25th 2013

Romarbrevet är centralt i NT. I brevet presenterar Paulus evangeliet som Herren har uppenbarat för honom. Han visar också att evangeliet är djupt rotat i GT och att det bottnar i Guds trofasthet mot sig själv och sina löften som gått i uppfyllelse i Jesus Kristus.

Read On No Comments

Första Korintierbrevet

February 24th 2013

Paulus första brev till korintierna är högaktuellt idag. Församlingen kämpade med uppdelning i olika falanger, omoral, utformning av gudstjänsten, men också att förstå den slutliga uppståndelsen. Här finns dessutom “kärlekens lov” som är ett av de mest berömda avsnitten i hela Bibeln.

Read On 2 Comments

Andra Korintierbrevet

February 23rd 2013

Här finns Bibeltexter som Gud använt för att tala till mig om hjärtats inställning till honom och människor omkring mig. Paulus blir riktigt personlig i 2 Kor. och vi får en inblick i hur han som apostel kunde leva på det sätt han gjorde.

Read On 1 Comment

Galaterbrevet

February 22nd 2013

Galaterbrevet är grundläggande för att förstå evangeliet. Paulus vill korrigera irrläror i ett falskt evangelium och lägger istället fram det sanna evangeliet, som han mottagit direkt från Gud genom en uppenbarelse.

Read On No Comments

Efesierbrevet

February 21st 2013

Efesierbrevet är ett av de viktigaste breven för att visa relationen mellan Kristus och församlingen. Nyckelbegreppet är “i Kristus”. Paulus ser hur Gud har gett församlingen obegränsade välsignelser som finns i Kristus. Brevet ger tydlig vägledning för hur vi ska leva som kristna.

Read On 1 Comment

Filipperbrevet

February 20th 2013

Trots att Paulus sitter i fängelse och skriver till en förföljd församling så återkommer ordet glädje rakt igenom. Det här brevet är ett tackbrev och ett kärleksbrev från aposteln. Brevet innehåller några av de mest centrala texterna i hela Bibeln om vem Jesus verkligen är.

Read On No Comments

Kolosserbrevet

February 18th 2013

Församlingen i Kolosse var en ung församling. Fullheten i Kristus står i centrum och hur vi kan leva i den fullheten. Brevet har många praktiska tillämpningar som hjälper oss idag.

Read On 1 Comment

Första Tessalonikerbrevet

February 17th 2013

1Tess skrevs år 51 från Korint och var Paulus allra första brev. Brevet är skrivet till en församling som led svår förföljelse. Man får en uppfattning om att Paulus redan från början talade en hel del om Jesus återkomst.

Read On No Comments

Andra Tessalonikerbrevet

February 16th 2013

2Tess skrevs i slutet av år 51 eller i början av år 52 från Korint och var Paulus andra brev. Paulus uppmuntrade de troende att hålla ut trots förföljelse samtidigt som han besvarade några frågor om vad som händer när Jesus kommer tillbaka

Read On 1 Comment

2 Timoteus – Paulus andliga testamente

February 15th 2013

Andra Timoteus är Paulus sista brev. Eftersom Paulus vet att han snart ska avrättas, så skriver han sitt testamente och lämnar över ansvaret för evangeliet till sin andlige son, Timoteus.

Read On No Comments

Brevet till Filemon

February 13th 2013

Varför är detta personliga brev med i Nya Testamentet? Det fanns en radikal nyordning i Guds rike där det inte längre var någon skillnad mellan slav eller fri, alla var ett i Kristus. I brevet till Filemon får vi en uppfattning om hur radikal denna enhet verkligen var.

Read On 1 Comment

Hebreerbrevet

February 12th 2013

Hebreerbrevet länkar på ett unikt sätt ihop Gamla och Nya testamentet. Judekristna hade förlorat så mycket och istället hade fått Jesus Kristus. Han jämförs därför med det gamla förbundet och i varje jämförelse är Jesus större och bättre.

Read On No Comments

Jakobs brev

February 11th 2013

Jakobs brev är skrivet i slutet av 40-talet och kan vara Nya Testamentets äldsta skrift. Inget brev i NT är mer likt Jesus undervisning i evangelierna och särskilt Bergspredikan. Jakobs brev är mycket praktiskt med många ämnen och förmaningar.

Read On No Comments

Petrus första brev

February 10th 2013

Petrus första brev är skrivet i tider av förföljelse till församlingar som låg i dagens Turkiet. De förföljda troende uppmanas att se på Jesus hur han fick lida fast han var oskyldig. Brevet innehåller många praktiska råd hur vi ska leva som kristna.

Read On No Comments

Petrus andra brev

February 9th 2013

Petrus andra brev bemöter en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar. Irrläran resulterade bl.a. i ett lössläppt liv. Petrus visar att sann kunskap (gnosis) om Kristus leder till rent liv i väntan på Jesus återkomst och den slutliga domen

Read On No Comments

Johannesbreven

February 8th 2013

Johannes första brev utgår från Guds uppenbarelse i Jesus Kristus och hur en gemenskap formats från denna uppenbarelse. Guds egenskaper som ljus, liv och kärlek definierar gemenskapens innehåll och gränser. I alla tre breven möter vi den tidiga gnostisismen och vi ser hur aposteln Johannes bemöter denna irrlära.

Read On No Comments

Judas brev

February 7th 2013

Judas var lillebror till Jesus och den Jakob som skrev Jakobs brev. Judas brev riktar sig precis som Petrus andra brev mot en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar.

Read On No Comments

Uppenbarelseboken

February 4th 2013

Uppenbarelseboken är skriven under tider av förföljelse. Frågan om vem som satt på tronen om det var Gud eller kejsaren var en verklig fråga. Boken visar att Gud sitter på tronen, att Jesus ska komma tillbaka för att döma världen och frälsa sitt folk till den eviga härligheten. I alla tider har den förföljda kyrkan funnit mycket tröst i denna bok.

Read On 1 Comment