Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Galaterbrevet

February 22nd 2013 in NYA TESTAMENTET

Galaterbrevet är grundläggande för att förstå evangeliet. Paulus vill korrigera irrläror i ett falskt evangelium och lägger istället fram det sanna evangeliet, som han mottagit direkt från Gud genom en uppenbarelse.

GALATERBREVET – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: