Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Johannesbreven

February 8th 2013 in NYA TESTAMENTET
Johannes första brev utgår från Guds uppenbarelse i Jesus Kristus och hur en gemenskap formats från denna uppenbarelse. Guds egenskaper som ljus, liv och kärlek definierar gemenskapens innehåll och gränser. I alla tre breven möter vi den tidiga gnostisismen och vi ser hur aposteln Johannes bemöter denna irrlära.
 

JOHANNESBREVEN – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna till Johannes första brev här:

Lyssna till Johannes andra och tredje brev här:

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: