Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Apostlagärningarna

February 26th 2013 in NYA TESTAMENTET

Apostlagärningarna är den andra delen av Lukas verk. Ett bättre namn skulle vara “Den helige Andes gärningar” eftersom vi ser hur Anden verka genom de troende i Jesu namn. Förutom händelserna på Pingstdagen möter oss tecken och under och människor som blev förvandlade.

APOSTLAGÄRNINGARNA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

01 Bakgrund

02 Inför Himmelsfärd och Pingstdag (1:1-26)

03 Pingstdagen (2:1-41)

04 Församlingens födelse (2:42-47)

05 Petrus tempeltal (3:1-4:22)

06 Församlingen i förföljelse (4:23-5:42)

07 Stefanus den förste martyren (6:1-7:60)

08 Samarien nås (8:1-40)

09 Paulus mötte Jesus vid Damaskus (9:1-31)

10 Hedningarnas Pingstdag (9:32-11:18)

11 Jesus allas domare (11:19-12:25)

12 Paulus första resa del 1 (13:1-52)

13 Paulus första resa del 2 (14:1-28)

14 Apostlamötet (15:1-35)

15 Paulus andra resa del 1 (15:36-16:40)

16 Paulus andra resa del 2 (Apg 17:1-34)

17 Paulus andra resa del 3 (Apg 18:1-22)

18 Paulus tredje resa del 1 (Apg 18:23-19:40)

19 Paulus tredje resa del 2 (Apg 20:1-38)

20 Paulus tredje resa del 3 (Apg 21:1-26)

21 Paulus fängslas (Apg 21:27-23:11)

22 Paulus fånge i Cesarea (Apg 23:12-26:32)

23 Paulus resa till Rom (Apg 27:1-28:31)

24 Sammanfattande teman

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Romarbrevet är centralt i NT. I brevet presenterar Paulus evangeliet som Herren har uppenbarat för honom. Han visar också att evangeliet är djupt rotat i GT och att det bottnar i Guds trofasthet mot sig själv och sina löften som gått i uppfyllelse i Jesus Kristus.

Previous Entry

Johannesevangeliet är skrivet för att visa att Jesus är Messias Guds son (20:30-31) och detta är evangeliets huvudtema. Det här evangeliet visar Jesu gudom på ett tydligare sätt än de andra. Undren är handplockade och kallas i evangeliet för tecken eftersom de också visar vem Jesus är.

Next Entry