Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln
Now viewing all posts in ISLAM

ISLAMS GRUNDLÄGGANDE TRO

January 30th 2023

Introduktion till islam. Vad tror muslimer? Likheter och skillnader mellan islam och kristen tro. Vad lär Koranen?

Read On No Comments

MUHAMMEDS LIV_ISLAM MÖTER VÄST

January 29th 2023

Vem var Muhammed? Vad lärde han ut? Vad är Sharia? Vad händer när muslimer möter västvärlden?

Read On No Comments

TVÄRKULTURELL KOMMUNIKATION

January 29th 2023

Hur förmedlar vi evangeliet in i en främmande kultur?

Read On No Comments

BERÖRINGSPUNKTER

January 28th 2023

Vilka beröringspunkter finns mellan islam och kristen tro? Hur kan vi förmedla evangeliet till muslimer?

Read On No Comments

EXEMPEL PÅ EN MÅNGKULTURELL FÖRSAMLING (2016)

January 27th 2023

Hur kan vi arbeta med att nå muslimer i en lokal församling? Tips och idéer.

Read On No Comments

FRÅGOR KRING ISLAMS TIDIGA HISTORIA

January 25th 2023

När och var levde Muhammed? Var fanns kaaban? Vilken var den heliga staden? Varför är inte Mecka omnämnt före islam?

Read On No Comments

KORTA TEXTER OM ISLAM

January 24th 2023

VARFÖR TROR INTE KRISTNA PÅ KORANEN? VIKTIGA SKILLNADER MELLAN ISLAM OCH KRISTEN TRO FÖRSAMLINGAR I FÖRORT MÖTER MUSLIMER Gemensamma beröringspunkter i Koranen och Bibeln

Read On No Comments

MESSIAS på 40 språk

January 21st 2023

http://WWW.LMABDALLAH.BE Boken MESSIAS finns på 40 språk och består av en dialog, där en är muslim och en är kristen. Muslimen ställer de vanligaste frågorna som en muslim bär på när han närmar sig kristen tro. Det finns samtalsfrågor på några språk som kan användas i grupp eller enskilt.

Read On No Comments

EN KRISTEN LÄSER KORANEN

January 20th 2023

EN KRISTEN LÄSER KORANEN är ett koranstudium från ett kristet perspektiv av LM Abdallah. Koranens budskap är indelade i ämnen med korta kommentarer.

Read On No Comments

A CHRISTIAN READS THE QUR’AN

January 20th 2023

A CHRISTIAN READS THE QUR’AN by L.M. Abdallah is a studie on the Qur’an from a Christian perspective. The book is divided into subjects with short comments

Read On No Comments

Христианин читает Коран

January 20th 2023

A CHRISTIAN READS THE QUR’AN by L.M. Abdallah is a studie on the Qur’an from a Christian perspective. The book is divided into subjects with short comments

Read On No Comments

EN KRISTEN LÄSER AHADITH

January 18th 2023

Vad har profeten Muhammed sagt? Vad betyder haditherna för islam?

Read On No Comments

A CHRISTIAN READS THE AHADITH

January 17th 2023

What has Muhammed said? How important is the oral tradition of Muhammed?

Read On No Comments

WHO IS THIS – من هو هذا

May 16th 2022

The Messiah
Isa son of Mary

av: Dr. Sammy Rifaat

Read On No Comments