Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Petrus andra brev

February 9th 2013 in NYA TESTAMENTET

Petrus andra brev bemöter en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar. Irrläran resulterade bl.a. i ett lössläppt liv. Petrus visar att sann kunskap (gnosis) om Kristus leder till ett rent liv i väntan på Jesus återkomst och den slutliga domen

PETRUS ANDRA BREV – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

01 Bakgrund
02 Sann kunskap ger sant liv (1:1-21)
03 Faran med irrläran (2:1-22)
04 Herrens slutliga dom och frälsning (3:1-18)
Sammanfattning av 2Pet och Judas

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: