Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Petrus andra brev

February 9th 2013 in BIBELBÖCKER

Petrus andra brev bemöter en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar. Irrläran resulterade bl.a. i ett lössläppt liv. Petrus visar att sann kunskap (gnosis) om Kristus leder till ett rent liv i väntan på Jesus återkomst och den slutliga domen

Ladda ner ett kompendium som pdf: PETRUS ANDRA BREV – KOMPENDIUM

Lyssna till Petrus andra brev här:

01 Bakgrund
02 Sann kunskap ger sant liv (1:1-21)
03 Faran med irrläran (2:1-22)
04 Herrens slutliga dom och frälsning (3:1-18)
Sammanfattning av 2Pet och Judas

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Johannes första brev utgår från Guds uppenbarelse i Jesus Kristus och hur en gemenskap formats från denna uppenbarelse. Guds egenskaper som ljus, liv och kärlek definierar gemenskapens innehåll och gränser. I alla tre breven möter vi den tidiga gnostisismen och vi ser hur aposteln Johannes bemöter denna irrlära.

Previous Entry

Petrus första brev är skrivet i tider av förföljelse till församlingar som låg i dagens Turkiet. De förföljda troende uppmanas att se på Jesus hur han fick lida fast han var oskyldig. Brevet innehåller många praktiska råd hur vi ska leva som kristna.

Next Entry