Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln
Now viewing all posts in TEMAN

VEM ÄR JAHVEH?

November 12th 2023

Guds heliga namn Jahveh, är omnämnt runt 6800 gånger i Gamla Testamentet. Vem är han?

Read On No Comments

Gamla Testamentet – Översikt

April 30th 2022

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Read On 2 Comments

Nya Testamentet – Översikt 2018

July 25th 2017

Vi vet att det nya förbundet kom genom Jesus Kristus och att löftena i GT har på något sätt uppfyllts i honom. Men hur ska vi förstå detta? Hur kan vi få en helhetssyn på NT?

Read On No Comments

Utvalda i Kristus

March 27th 2014

På vilket sätt är vi Guds utvalda folk? Vi undersöker vad begreppet innebar i Gamla Testamentet och vad det betyder i Nya Testamentet. Detta studium var från början en del av bakgrundsstudiet till Efesierbrevet.

Read On No Comments

Tre Bibelstudiemetoder

August 1st 2010

Som du ser har jag delat in hemsidan i tre olika sätt att studera Bibeln: BIBELBÖCKER, BIOGRAFIER och TEMAN. Jag har haft stor hjälp av att studera Guds ord utifrån dessa hjälpmedel. Du kan också se hur jag blandat de olika metoderna t.ex. i Filipperbrevet ligger en biografi om Timoteus, i Abraham ligger flera temastudier osv.

Read On No Comments

Den Helige Ande

July 5th 2010

Den helige Ande, Guds närvaro i våra liv, är ett av Bibelns viktigaste ämnen. Vi ser på Jesu undervisning om Anden. Vi tar upp Andens dop, fullhet och gåvor.

Read On 1 Comment

GUD

July 3rd 2010

Vem är Gud och vad kan vi veta om honom? Han är den Gud som talar och uppenbarar sig sitt ord. Vi är skapade till Guds avbild och är kallade att vara lika honom.

Read On No Comments

10 GUDS BUD

July 2nd 2010

Tio Guds bud genomsyrar moralen och etiken i hela Bibeln. I dessa 10 bud finns en sammanfattning av alla Herrens bud i Mose lag. De 10 buden står inte isolerat för sig själva utan är starkt förbundna med uppenbarelsen av Gud själv. Buden uppenbarar inte bara Guds vilja utan något av Guds egen karaktär och hans egenskaper.

Read On 2 Comments

Jesus ska komma tillbaka

July 1st 2010

Att Jesus ska komma tillbaka är solklart i Nya Testamentet. Tyvärr har det här ämnet blivit föremål för mycket spekulation. Vi har istället valt att börja från grunden och se vad vi faktiskt kan veta om vår Herres återkomst. För en fördjupning rekommenderar jag studiet i Uppenbarelseboken.

Read On No Comments

Rättfärdiggörelse

June 15th 2010

Nutidsmänniskan brottas mycket med skuld och skam. Bibeln har ett fantastiskt befriande budskap att Gud gör en människa rättfärdig av bara nåd genom tro på Jesus Kristus.

Read On 8 Comments

Samlevnad

June 12th 2010

Vi hör många åsikter om frågor som rör äktenskap, skilsmässa och utlevd homosexualitet både i kyrkor och i samhället. Men vad står det egentligen i Bibeln om dessa brännande frågor?

Read On 4 Comments

Saligprisningarna i Bergspredikan

June 11th 2010

Inledningen av Jesus bergspredikan är ett av de mest berömda avsnitten i hela Bibeln. Här förklarar Jesus vilka egenskapen som ska känneteckna dem som tillhör Guds rike.

Read On 1 Comment

Varför?

June 10th 2010

Under den här rubriken har jag samlat några ämnen jag själv undrat över som t.ex. fasta och givande. Jag har som vanligt gått till Bibeln för vägledning.

Read On No Comments

Varierade Teman

June 9th 2010

Här lägger jag in undervisning som täcker olika ämnen.

Read On 1 Comment

Kristna högtider

June 1st 2010

Undervisningen vid våra stora högtider präglas helt naturligt av specifika teman som berör de centrala delarna av vår tro. Här finns predikningar från bl.a. advent, jul och påsk. När det gäller pingst hänvisar jag till temastudiet över den helige Ande.

Read On No Comments