Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln
Now viewing all posts in GAMLA TESTAMENTET

Gamla Testamentet – Översikt

July 26th 2017

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Read On 1 Comment

Jobs bok

July 24th 2017

Vi människor drabbas av olyckor och lidande. Ibland vill vi fråga Gud varför men får inget svar. Jobs bok handlar om hans Gudsrelation genom alla svårigheter.

Read On No Comments