Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Gamla Testamentet – Översikt

October 22nd 2020 in GAMLA TESTAMENTET, TEMAN

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Ladda ner ett studium av GAMLA TESTAMENTET – ÖVERSIKT som pdf-fil

Lyssna till Gamla Testamentets Översikt här:

01_GT_intro_1Mos 1-11
02_GT_Abraham-Isak-Jakob
03_GT_Josef
04_GT_Mose
05_GT_Josua-Domarna
06_GT_Saul-David-Salomo
07 _GT_Delat rike
08_GT_Fångenskap
09_GT_Återkomst
10_GT_Profeter-Sammanfattning

Share

2 comments to...
“Gamla Testamentet – Översikt”
Avatar
El Shonamya

Må Herren välsigne er !


Avatar
Lars Mörling

Tack detsamma
Lars
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Nineve var huvudstad i det Assyriska imperiet. Nahum profeterade om Nineves undergång. I över 100 år hade Assyrien underkuvat folk i regionen. Man hade ödelagt och plundrat städer, fört bort befolkningar till fångenskap och slavarbete. De smånationer som fick vara kvar blev skattepliktiga under Assyrien.

Previous Entry

Det är ingen bok i GT som ger en djupare kännedom om profetens inre liv och brottningskamp än Jeremias bok. Han kallades redan som ung och var verksam under Babels ödeläggelse av Jerusalems. Efter denna katastrof fördes han till Egypten där han till slut dog.

Next Entry