Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Gamla Testamentet – Översikt

July 26th 2017 in GAMLA TESTAMENTET, TEMAN

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Ladda ner ett studium av GAMLA TESTAMENTET – ÖVERSIKT som pdf-fil

Lyssna till Gamla Testamentets Översikt här:

01_GT_intro_1Mos 1-11
02_GT_Abraham-Isak-Jakob
03_GT_Josef
04_GT_Mose
05_GT_Josua-Domarna
06_GT_Saul-David-Salomo
07 _GT_Delat rike
08_GT_Fångenskap
09_GT_Återkomst
10_GT_Profeter-Sammanfattning

Share

One comment to...
“Gamla Testamentet – Översikt”
Avatar
El Shonamya

Må Herren välsigne er !
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Vi vet att det nya förbundet kom genom Jesus Kristus och att löftena i GT har på något sätt uppfyllts i honom. Men hur ska vi förstå detta? Hur kan vi få en helhetssyn på NT?

Previous Entry

10_GT_Profeter-Sammanfattning
Ett kompendium över GT i pdf ligger på: http://www.bibelstudium.org/archives/88

Next Entry