Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Samlevnad

June 12th 2010 in TEMAN

Vi hör många åsikter om frågor som rör äktenskap, skilsmässa och utlevd homosexualitet både i kyrkor och i samhället. Men vad står det egentligen i Bibeln om dessa brännande frågor?

Ladda ner ett studium om samlevnad i pdf här.

Lyssna här:

Share

4 comments to...
“Samlevnad”
Avatar
SH

Jag har hört i undervisning från någon som kan Bibelns grundspråk angående äktenskap/skilsmässa. Enligt den personen betyder grundordet för otukt inte enbart otrohet utan även försummelse av äktenskapet – vilket ju kan innebära mycket mer än enbart otrohet. Då blir det genast mer komplicerat med en syn på att omgifte enbart får ske om det förekommit otrohet. Jag tror exempelvis inte att Herren anser att man ska stanna i ett äktenskap där man blir misshandlad eller där den ena parten spelar bort alla pengar o.d.


Avatar
Lars Mörling

Hej S H
Jag har också hört detta och läste det i en bok om äktenskap och skilsmässa förra året. Den boken utgick från rabbinsk undervisning från Jesus tid då man kunde tillåta skilsmässa och omgifte om ena parten inte uppfyllt sina äktenskapslöften.
Svårigheten för mig ligger inte i om denna undervisning fanns bland rabbiner på Jesus tid utan om Jesus faktiskt accepterade den rådande synen på skilsmässa och omgifte. Det visade sig att t.o.m. hans lärjungar hade problem med Jesus strikta hållning i denna fråga (Matt 19).
Samtidigt tar du upp en viktig aspekt och det är att människor kan misshandla varandra både fysiskt och psykiskt i ett äktenskap. Min uppfattning av t.ex. 1Kor 7, är att första steget för kristna inte är skilsmässa utan separation där målsättningen ändå är försoning. Under separationen kan man ta itu med problemet och eventuellt erbjuda nödvändig terapi. Det är så många skilsmässor som hade kunnat undvikas om man valt denna väg istället.
Allt gott
Lars


Avatar
SH

Jag tänker inte att man ska ta lätt på äktenskapet eller skilsmässa, men jag tror att otukt även kan betyda försummelse av äktenskapet – vilket misshandel är. Och jag tror på helande av relationer, så även på försoning i första hand, men jag skulle aldrig rekommendera någon som blivit allvarligt misshandlad att återvända till sin partner. Det kan få förödande konsekvenser.


Avatar
Lars Mörling

Jag förstår och håller med samtidigt som separation, själavård, terapi och skyddsnät är den väg vi först borde använda oss av. Målet bör vara försoning, eftersom äktenskapet är ett förbund som är instiftat av Gud och det som Gud fogat samman får människan inte skilja åt enligt Jesus. Men jag förstår också att en separation kan vara helt nödvändig.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment: