Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

MIKAS BOK

April 16th 2022 in GAMLA TESTAMENTET

Ett centralt budskap i boken är Guds uppmuntran till ”kvarlevan”, den troende delen av folket. De fick höra att Jerusalem skulle återupprättas, att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hednafolken skulle en dag söka Herren. En nyckeltext, som beskriver hur Gud skulle göra allt detta, är texten om Messias födelse i Betlehem.

MIKA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

MIKA_del 1
MIKA_del 2
MIKA_del 3

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: