Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

MIKAS BOK

October 22nd 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Ett centralt budskap i boken är Guds uppmuntran till ”kvarlevan”, den troende delen av folket. De fick höra att Jerusalem skulle återupprättas, att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hednafolken skulle en dag söka Herren. En nyckeltext, som beskriver hur Gud skulle göra allt detta, är texten om Messias födelse i Betlehem.

MIKA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

MIKA_del 1
MIKA_del 2
MIKA_del 3

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Förbundet i Hoseas bok liknades vid ett äktenskapsförbund. Israel begick andligt äktenskapsbrott när de tillbad avgudar. Israel tillbad dessutom Jahveh vid de två guldkalvarna i Betel och Dan. Gud godtog inte denna religionsblandning. Han kallade Israel till omvändelse och trohet.

Previous Entry

Jag har uppfattat Jesajas uppdrag, i samband med hans kallelse i kapitel sex, som ett centralt tema. Profeten skulle tala till ett folk som inte såg och inte hörde och som inte skulle vända om till Herren.

Next Entry