Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

JEREMIAS BOK

October 24th 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Det är ingen bok i GT som ger en djupare kännedom om profetens inre liv och brottningskamp än Jeremias bok. Han kallades redan som ung och var verksam över Babels ödeläggelse av Jerusalems. Efter denna katastrof fördes han till Egypten där han till slut dog.

JEREMIA- KOMPENDIUM som pdf
KLAGOVISORNA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:
JEREMIA_del 1 (BAKGRUND)
JEREMIA_del 2 (KALLELSEN_kap 1)
JEREMIA_del 3 (BUDSKAP 1 kap 2)
JEREMIA_del 4 (BUDSKAP 2_kap 3-6)
JEREMIA_del 5 (BUDSKAP 3 kap 7-10)
JEREMIA_del 6 (BUDSKAP 4_kap 11-12)
JEREMIA_del 7 (BUDSKAP 5 kap 13)
JEREMIA_del 8 (BUDSKAP 6 kap 14-15)
JEREMIA_del 9 (BUDSKAP 7 kap 16-17)
JEREMIA _del 10 (BUDSKAP 8 kap 18-20)
JEREMIA_del 11 (BUDSKAP 9 kap 21-23)
JEREMIA_del 12 (BUDSKAP 10_11 kap 23-24)
JEREMIA_del 13 (BUDSKAP 12 kap 25)
JEREMIA_del 14 (JEREMIA HOTADES kap 26)
JEREMIA_del 15 (KONFLIKTER kap 27-29)

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Previous Entry

JEREMIAS BOK_del 1 (BAKGRUND)

Next Entry