Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

JEREMIAS BOK

October 24th 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Det är ingen bok i GT som ger en djupare kännedom om profetens inre liv och brottningskamp än Jeremias bok. Han kallades redan som ung och var verksam över Babels ödeläggelse av Jerusalems. Efter denna katastrof fördes han till Egypten där han till slut dog.

JEREMIA_del 1 (BAKGRUND)
JEREMIA_del 2 (KALLELSEN_kap 1)
JEREMIA_del 3 (BUDSKAP 1 kap 2)
JEREMIA_del 4 (BUDSKAP 2_kap 3-6)
JEREMIA_del 5 (BUDSKAP 3 kap 7-10)

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Previous Entry

JEREMIAS BOK_del 1 (BAKGRUND)

Next Entry