Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln
Now viewing all posts in GAMLA TESTAMENTET

Gamla Testamentet – Översikt

September 15th 2018

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Read On 2 Comments