Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

JEREMIAS BOK_del 15

February 22nd 2021

JEREMIA_del 15 (kap 27-29)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 14

February 15th 2021

JEREMIA_del 14 (kap 26)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 13

February 8th 2021

JEREMIA_del 13(kap 25)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 12

February 1st 2021

JEREMIA_del 12 (kap 23-24)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK _del 11

January 25th 2021

JEREMIA_del 11 (kap 21-23)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 10

January 18th 2021

JEREMIA_del 10 (kap 18-20)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 9

January 11th 2021

JEREMIA_del 9 (kap 16-17)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 8

January 4th 2021

JEREMIA_del 8 (kap 14-15)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 7

December 14th 2020

JEREMIA_del 7 (kap 13)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 6

December 7th 2020

JEREMIA_del 6 (kap 11-12)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK _del 5

November 23rd 2020

JEREMIA_del 5 (kap 7-10)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK _del 4

November 16th 2020

JEREMIA_del 4 (kap 3-6)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 3

November 9th 2020

JEREMIA_del 3 (kap 2)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 2

November 2nd 2020

JEREMIA_del 2 (KALLELSEN_kap 1)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK_del 1

October 24th 2020

JEREMIAS BOK_del 1 (BAKGRUND)

Read On No Comments

JEREMIAS BOK

October 24th 2020

Det är ingen bok i GT som ger en djupare kännedom om profetens inre liv och brottningskamp än Jeremias bok. Han kallades redan som ung och var verksam över Babels ödeläggelse av Jerusalems. Efter denna katastrof fördes han till Egypten där han till slut dog.

Read On No Comments

NAHUMS BOK

October 22nd 2020

Nineve var huvudstad i det Assyriska imperiet. Nahum profeterade om Nineves undergång. I över 100 år hade Assyrien underkuvat folk i regionen. Man hade ödelagt och plundrat städer, fört bort befolkningar till fångenskap och slavarbete. De smånationer som fick vara kvar blev skattepliktiga under Assyrien.

Read On No Comments

SEFANJAS BOK

October 22nd 2020

Ett huvudtema i boken är Herrens dag, som är en fruktansvärd domedag för hela världen. Domen berör hela skapelsen. Enda möjligheten till frälsning låg i en omvändelse från avguderi och synd, till Herren. De som vänt om och som följde Herren fick underbara löften om frälsning och välsignelse.

Read On No Comments

JESAJAS BOK

October 22nd 2020

Jag har uppfattat Jesajas uppdrag, i samband med hans kallelse i kapitel sex, som ett centralt tema. Profeten skulle tala till ett folk som inte såg och inte hörde och som inte skulle vända om till Herren.

Read On No Comments

MIKAS BOK

October 22nd 2020

Ett centralt budskap i boken är Guds uppmuntran till ”kvarlevan”, den troende delen av folket. De fick höra att Jerusalem skulle återupprättas, att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hednafolken skulle en dag söka Herren. En nyckeltext, som beskriver hur Gud skulle göra allt detta, är texten om Messias födelse i Betlehem.

Read On No Comments

HOSEAS BOK

October 22nd 2020

Förbundet i Hoseas bok liknades vid ett äktenskapsförbund. Israel begick andligt äktenskapsbrott när de tillbad avgudar. Israel tillbad dessutom Jahveh vid de två guldkalvarna i Betel och Dan. Gud godtog inte denna religionsblandning. Han kallade Israel till omvändelse och trohet.

Read On No Comments

AMOS BOK

October 22nd 2020

Amos predikade dom över alla riken i området och framförallt över Israel. Det är viktigt att förstå att Israel var Guds egendomsfolk, ett folk som hade ett förbund med Israels Gud. Kallelsen till omvändelse var kopplad till detta förbund

Read On No Comments

JONAS BOK

October 22nd 2020

På ett djupare plan handlar boken om Israel, som inte ville omvända sig trots alla profeter som Gud sänt genom åren, medan Nineve vände om efter ett enda profetord från Israels Gud.

Read On No Comments

JOELS BOK

October 22nd 2020

TEMA: Herrens dag, som i boken är en domedag, men som även är en dag av hopp för dem som följer Herren.

Read On No Comments