Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

10_GT_Översikt

May 21st 2018 in Podcast

10_GT_Profeter-Sammanfattning

Ett kompendium över GT i pdf ligger på: http://www.bibelstudium.org/archives/88

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Previous Entry

09_GT_Återkomst
Ett kompendium över GT i pdf ligger på: http://www.bibelstudium.org/archives/88

Next Entry