Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

12_1Kor_Andens gåvor och kärleken

July 10th 2014 in Podcast

12_1Kor 12:1-13:13

Ett studium i pdf ligger på http://www.bibelstudium.org/archives/3099

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: