Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

18 ur Lukas: Jesus och bönen – del 1

July 3rd 2014 in Podcast

18 del 1Jesus-Bonen

Ett studium i pdf ligger på  LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Jesus bad ofta och han undervisade om bönen.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: