Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

BERÖRINGSPUNKTER

January 28th 2023

Vilka beröringspunkter finns mellan islam och kristen tro? Hur kan vi förmedla evangeliet till muslimer?

Read On No Comments