Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

BERÖRINGSPUNKTER

January 28th 2023

Vilka beröringspunkter finns mellan islam och kristen tro? Hur kan vi förmedla evangeliet till muslimer?

Read On No Comments

VARFÖR MÅSTE JESUS OFFRAS ?

April 3rd 2022

Var Jesus offer nödvändigt?

Read On No Comments