Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

PREDIKAREN

February 27th 2022

Predikaren försöker förstå vad som är livets mening: ”Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen?” (1:3).

Read On No Comments