Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

2 Timoteus – Paulus andliga testamente

February 15th 2013 in NYA TESTAMENTET

Andra Timoteus är Paulus sista brev. Eftersom Paulus vet att han snart ska avrättas, så skriver han sitt testamente och lämnar över ansvaret för evangeliet till sin andlige son, Timoteus.

ANDRA TIMOTEUSBREVET – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

01 Bakgrund
02 Vem var Timoteus? 2Tim 1:1-5
03 Förvalta arvet – Guds evangelium 2Tim 1:6-1:18
04 Ge arvet vidare 2Tim 2:1-7
05 Bevara arvet 2Tim 2:8-26
06 Bevara arvet 2Tim 3:1-17
07 Sprid arvet 2Tim 4:1-8
08 Slutliga förmaningar 2Tim 4:9-22
09 Sammanfattning 2Tim

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Varför är detta personliga brev med i Nya Testamentet? Det fanns en radikal nyordning i Guds rike där det inte längre var någon skillnad mellan slav eller fri, alla var ett i Kristus. I brevet till Filemon får vi en uppfattning om hur radikal denna enhet verkligen var.

Previous Entry

2Tess skrevs i slutet av år 51 eller i början av år 52 från Korint och var Paulus andra brev. Paulus uppmuntrade de troende att hålla ut trots förföljelse samtidigt som han besvarade några frågor om vad som händer när Jesus kommer tillbaka

Next Entry