Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

JEREMIAS BOK

October 24th 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Det är ingen bok i GT som ger en djupare kännedom om profetens inre liv och brottningskamp än Jeremias bok. Han kallades redan som ung och var verksam under Babels ödeläggelse av Jerusalem. Efter denna katastrof fördes han till Egypten där han till slut dog.

JEREMIA- KOMPENDIUM som pdf
KLAGOVISORNA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:
JEREMIA_del 1 (BAKGRUND)
JEREMIA_del 2 (KALLELSEN_kap 1)
JEREMIA_del 3 (BUDSKAP 1 kap 2)
JEREMIA_del 4 (BUDSKAP 2_kap 3-6)
JEREMIA_del 5 (BUDSKAP 3 kap 7-10)
JEREMIA_del 6 (BUDSKAP 4_kap 11-12)
JEREMIA_del 7 (BUDSKAP 5 kap 13)
JEREMIA_del 8 (BUDSKAP 6 kap 14-15)
JEREMIA_del 9 (BUDSKAP 7 kap 16-17)
JEREMIA _del 10 (BUDSKAP 8 kap 18-20)
JEREMIA_del 11 (BUDSKAP 9 kap 21-23)
JEREMIA_del 12 (BUDSKAP 10_11 kap 23-24)
JEREMIA_del 13 (BUDSKAP 12 kap 25)
JEREMIA_del 14 (JEREMIA HOTADES kap 26)
JEREMIA_del 15 (KONFLIKTER kap 27-29)
JEREMIA_del 16 (ISRAEL SKULLE ÅTERUPPSTÅ kap 30-31)
JEREMIA_del 17 (NYA FÖRBUNDET kap 31)
JEREMIA_del 18 (LANDET SKULLE UPPRÄTTAS kap 32-33)
JEREMIA_del 19 (AVSLUTNING OCH SAMMANFATTNING kap34-52)

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Nineve var huvudstad i det Assyriska imperiet. Nahum profeterade om Nineves undergång. I över 100 år hade Assyrien underkuvat folk i regionen. Man hade ödelagt och plundrat städer, fört bort befolkningar till fångenskap och slavarbete. De smånationer som fick vara kvar blev skattepliktiga under Assyrien.

Previous Entry

HOSIANNA

Next Entry