Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

MESSIAS på 40 språk

January 21st 2023 in ISLAM

http://WWW.LMABDALLAH.BE

Boken MESSIAS finns på 40 språk och består av en dialog, där en är muslim och en är kristen. Muslimen ställer de vanligaste frågorna som en muslim bär på när han närmar sig kristen tro.

Det finns samtalsfrågor på några språk som kan användas i grupp eller enskilt.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: