Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

SEFANJAS BOK

October 22nd 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Ett huvudtema i boken är Herrens dag, som är en fruktansvärd domedag för hela världen. Domen berör hela skapelsen. Enda möjligheten till frälsning låg i en omvändelse från avguderi och synd, till Herren. De som vänt om och som följde Herren fick underbara löften om frälsning och välsignelse.

SEFANJA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här

SEFANJA _del 1
SEFANJA_del 2

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Jag har uppfattat Jesajas uppdrag, i samband med hans kallelse i kapitel sex, som ett centralt tema. Profeten skulle tala till ett folk som inte såg och inte hörde och som inte skulle vända om till Herren.

Previous Entry

Nineve var huvudstad i det Assyriska imperiet. Nahum profeterade om Nineves undergång. I över 100 år hade Assyrien underkuvat folk i regionen. Man hade ödelagt och plundrat städer, fört bort befolkningar till fångenskap och slavarbete. De smånationer som fick vara kvar blev skattepliktiga under Assyrien.

Next Entry