Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

JESAJAS BOK

October 22nd 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Jag har uppfattat Jesajas uppdrag, i samband med hans kallelse i kapitel sex, som ett centralt tema. Profeten skulle tala till ett folk som inte såg och inte hörde och som inte skulle vända om till Herren.

JESAJA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

JESAJA_del 1 (BAKGRUND)
JESAJA_del 2 (JES 6)
JESAJA_del 3 (JES 1-3)
JESAJA_del 4 (JES 5-8)
JESAJA_del 5 (JES 8-9)
JESAJA_del 6 (JES 9-10)
JESAJA_del 7 (JES 11-12 och 4)
JESAJA_del 8 (JES 13-27)
JESAJA_del 9 (JES 28-35)
JESAJA_del 10 (JES 36-39)
JESAJA_del 11 (Jes 40-41)
JESAJA_del 12 (JES 42)
JESAJA_del 13 (JES 43-45)
JESAJA_del 14 (JES 46-48)
JESAJA_del 15 (JES 49)
JESAJA_del 16 (JES 50)
JESAJA_del 17 (JES 53)
JESAJA_del 18 (JES 54-55)
JESAJA_del 19 (JES 56-57)
JESAJA_del 20 (JES 58-59)
JESAJA_del 21 (JES 60-61)
JESAJA_del 22 (JES 63-64)
JESAJA_del 23 (JES 65-66)
JESAJA_del 24 (SAMMANFATTNING)

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Ett centralt budskap i boken är Guds uppmuntran till ”kvarlevan”, den troende delen av folket. De fick höra att Jerusalem skulle återupprättas, att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hednafolken skulle en dag söka Herren. En nyckeltext, som beskriver hur Gud skulle göra allt detta, är texten om Messias födelse i Betlehem.

Previous Entry

Ett huvudtema i boken är Herrens dag, som är en fruktansvärd domedag för hela världen. Domen berör hela skapelsen. Enda möjligheten till frälsning låg i en omvändelse från avguderi och synd, till Herren. De som vänt om och som följde Herren fick underbara löften om frälsning och välsignelse.

Next Entry