Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

HOSEAS BOK

October 22nd 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Förbundet i Hoseas bok liknades vid ett äktenskapsförbund. Israel begick andligt äktenskapsbrott när de tillbad avgudar. Israel tillbad dessutom Jahveh vid de två guldkalvarna i Betel och Dan. Gud godtog inte denna religionsblandning.  Han kallade Israel till omvändelse och trohet.

HOSEA – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

HOSEA del 1
HOSEA_del 2
HOSEA_del 3

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Amos predikade dom över alla riken i området och framförallt över Israel. Det är viktigt att förstå att Israel var Guds egendomsfolk, ett folk som hade ett förbund med Israels Gud. Kallelsen till omvändelse var kopplad till detta förbund

Previous Entry

Ett centralt budskap i boken är Guds uppmuntran till ”kvarlevan”, den troende delen av folket. De fick höra att Jerusalem skulle återupprättas, att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hednafolken skulle en dag söka Herren. En nyckeltext, som beskriver hur Gud skulle göra allt detta, är texten om Messias födelse i Betlehem.

Next Entry