Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

AMOS BOK

October 22nd 2020 in GAMLA TESTAMENTET

Amos predikade dom över alla riken i området och framförallt över Israel. Det är viktigt att förstå att Israel var Guds egendomsfolk, ett folk som hade ett förbund med Israels Gud. Kallelsen till omvändelse var kopplad till detta förbund

AMOS – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

AMOS_del 1
AMOS_del 2
AMOS_del 3

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

På ett djupare plan handlar boken om Israel, som inte ville omvända sig trots alla profeter som Gud sänt genom åren, medan Nineve vände om efter ett enda profetord från Israels Gud.

Previous Entry

Förbundet i Hoseas bok liknades vid ett äktenskapsförbund. Israel begick andligt äktenskapsbrott när de tillbad avgudar. Israel tillbad dessutom Jahveh vid de två guldkalvarna i Betel och Dan. Gud godtog inte denna religionsblandning. Han kallade Israel till omvändelse och trohet.

Next Entry