Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Filipperbrevet

February 20th 2013 in NYA TESTAMENTET

Trots att Paulus sitter i fängelse och skriver till en förföljd församling så återkommer ordet glädje rakt igenom. Det här brevet är ett tackbrev och ett kärleksbrev från aposteln. Brevet innehåller några av de mest centrala texterna i hela Bibeln om vem Jesus verkligen är.

FILIPPERBREVET – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: