Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Galaterbrevet

February 22nd 2013 in NYA TESTAMENTET

Galaterbrevet är grundläggande för att förstå evangeliet. Paulus vill korrigera irrläror i ett falskt evangelium och lägger istället fram det sanna evangeliet, som han mottagit direkt från Gud genom en uppenbarelse.

GALATERBREVET – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Efesierbrevet är ett av de viktigaste breven för att visa relationen mellan Kristus och församlingen. Nyckelbegreppet är “i Kristus”. Paulus ser hur Gud har gett församlingen obegränsade välsignelser som finns i Kristus. Brevet ger tydlig vägledning för hur vi ska leva som kristna.

Previous Entry

Här finns Bibeltexter som Gud använt för att tala till mig om hjärtats inställning till honom och människor omkring mig. Paulus blir riktigt personlig i 2 Kor. och vi får en inblick i hur han som apostel kunde leva på det sätt han gjorde.

Next Entry