Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Varför?

June 10th 2010 in TEMAN

Under den här rubriken har jag samlat några ämnen jag själv undrat över som t.ex. fasta och givande. Jag har som vanligt gått till Bibeln för vägledning.

Ladda ner ett studium i pdf om fasta här.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Här lägger jag in undervisning som täcker olika ämnen.

Previous Entry

Timoteus var Paulus närmaste medarbetare. Två brev i NT är adresserade till honom och vi hittar dessutom en hel del intressant information om honom på andra platser i NT. Det här studiet är taget ur studiet i Filipperbrevet och innehåller därför en del info om Epafroditus och Paulus.

Next Entry