Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

01_NT_Översikt

June 15th 2018 in Podcast

01_NT_Översikt

En NT-Översikt i pdf ligger på http://www.bibelstudium.org/archives/3796

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

02_NT_Översikt
En NT-Översikt i pdf ligger på http://www.bibelstudium.org/archives/3796

Previous Entry

Många har svårt att hitta en helhetssyn på GT, ändå är det så viktigt eftersom NT bygger på GT och Bibeln hör ihop som en enhet. I det här studiet följer vi varje tidsepok, dessutom finns en kort summering av de profetiska böckernas huvudteman i slutet.

Next Entry