Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Johannesbreven

February 8th 2013 in NYA TESTAMENTET
Johannes första brev utgår från Guds uppenbarelse i Jesus Kristus och hur en gemenskap formats från denna uppenbarelse. Guds egenskaper som ljus, liv och kärlek definierar gemenskapens innehåll och gränser. I alla tre breven möter vi den tidiga gnostisismen och vi ser hur aposteln Johannes bemöter denna irrlära.
 

JOHANNESBREVEN – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna till Johannes första brev här:

Lyssna till Johannes andra och tredje brev här:

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Judas var lillebror till Jesus och den Jakob som skrev Jakobs brev. Judas brev riktar sig precis som Petrus andra brev mot en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar.

Previous Entry

Petrus andra brev bemöter en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar. Irrläran resulterade bl.a. i ett lössläppt liv. Petrus visar att sann kunskap (gnosis) om Kristus leder till rent liv i väntan på Jesus återkomst och den slutliga domen

Next Entry