Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

02_Saligprisningarna

July 11th 2014 in Podcast

02 Mat 5v4 Sorjer

Saliga är de som sörjer

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

03 Mat 5v5 Odmjuka
Saliga är de ödmjuka

Previous Entry

01 Mat 5v3 Fattiga i anden
Saliga är de fattiga i anden

Next Entry