Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

04_Saligprisningarna

July 11th 2014 in Podcast

04 Mat 5v6 Hungrar-Rattfardighet

Saliga är de som hungrar efter rättfärdighet

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

05 Mat 5v7 Barmhartiga
Saliga är de barmhärtiga

Previous Entry

03 Mat 5v5 Odmjuka
Saliga är de ödmjuka

Next Entry