Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

05_Saligprisningarna

July 11th 2014 in Podcast

05 Mat 5v7 Barmhartiga

Saliga är de barmhärtiga

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

06 Mat 5v8 Renhjartade
Saliga är de som har rena hjärtan

Previous Entry

04 Mat 5v6 Hungrar-Rattfardighet
Saliga är de som hungrar efter rättfärdighet

Next Entry