Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

06_Saligprisningarna

July 11th 2014 in Podcast

06 Mat 5v8 Renhjartade

Saliga är de som har rena hjärtan

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

07 Mat 5v9 Skapar fred
Saliga är de som skapar fred

Previous Entry

05 Mat 5v7 Barmhartiga
Saliga är de barmhärtiga

Next Entry