Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

07_Saligprisningarna

July 11th 2014 in Podcast

07 Mat 5v9 Skapar fred

Saliga är de som skapar fred

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

08 del 1 Mat 5v10 Forfoljda
Saliga är de förföljda – del 1

Previous Entry

06 Mat 5v8 Renhjartade
Saliga är de som har rena hjärtan

Next Entry