Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

05 ur Lukas: Jesus konfronterar ondskan

July 3rd 2014 in Podcast

05 Luk Jesus-Ondskan

Ett studium i pdf ligger på  LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Den ondska som Jesus konfronterade hade många olika ansikten

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: