Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

09 ur Lukas: Guds förlåtelse

July 3rd 2014 in Podcast

09 Guds Forlatelse

Ett studium i pdf ligger på LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Jesus förlät människor deras synder.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: