Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

19 ur Lukas: Jesus och bönen – del 2

July 3rd 2014 in Podcast

19 del 2 Jesus-Bonen

Ett studium i pdf ligger på  LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Jesus bad ofta och undervisade om bönen.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: