Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

22 ur Lukas: Ska Jesus komma tillbaka?

July 3rd 2014 in Podcast

22 Luk Jesus ska komma

Ett studium i pdf ligger på LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Genom hela Nya Testamentet läser vi att Jesus ska komma tillbaka.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: