Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

31 ur Lukas: Jesus besöker vem som helst

July 3rd 2014 in Podcast

31 Luk Jesus besoker

Ett studium i pdf ligger på  LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Jesus vände begreppen upp och ner när han lyfte fram barn, syndare och sjuka.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

32 Syskonskap i Guds rike
Ett studium i pdf ligger på LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Vad kan det innebära för oss att vara en bror eller syster i Guds familj?

Previous Entry

30 Jesus syn pa H&H
Ett studium i pdf ligger på  LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Vad sa Jesus om livet efter döden? Finns himmel och helvete?

Next Entry