Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

31 ur Lukas: Jesus besöker vem som helst

July 3rd 2014 in Podcast

31 Luk Jesus besoker

Ett studium i pdf ligger på  LUKASEVANGELIET – KOMPENDIUM

Jesus vände begreppen upp och ner när han lyfte fram barn, syndare och sjuka.

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: