Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Timoteus

June 10th 2010 in BIOGRAFIER

Timoteus var Paulus närmaste medarbetare. Två brev i NT är adresserade till honom och vi hittar dessutom en hel del intressant information om honom på andra platser i NT. Det här studiet är taget ur studiet i Filipperbrevet och innehåller därför en del info om Epafroditus och Paulus.

Ladda ner ett studium över Timoteus i pdf här.

Lyssna här:

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment: