Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Judas brev

February 7th 2013 in NYA TESTAMENTET

Judas var lillebror till Jesus och den Jakob som skrev Jakobs brev. Judas brev riktar sig precis som Petrus andra brev mot en irrlära som liknade tidig gnosticism och som spred sig i olika församlingar.

JUDAS BREV – KOMPENDIUM som pdf

Lyssna här:

Judas brev
Sammanfattning av 2Pet och Judas

Sharerequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Uppenbarelseboken är skriven under tider av förföljelse. Frågan om vem som satt på tronen om det var Gud eller kejsaren var en verklig fråga. Boken visar att Gud sitter på tronen, att Jesus ska komma tillbaka för att döma världen och frälsa sitt folk till den eviga härligheten. I alla tider har den förföljda kyrkan funnit mycket tröst i denna bok.

Previous Entry

Johannes första brev utgår från Guds uppenbarelse i Jesus Kristus och hur en gemenskap formats från denna uppenbarelse. Guds egenskaper som ljus, liv och kärlek definierar gemenskapens innehåll och gränser. I alla tre breven möter vi den tidiga gnostisismen och vi ser hur aposteln Johannes bemöter denna irrlära.

Next Entry