Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

Ps och NT_PSALM 22

May 7th 2023

Psalm 22 handlar om Messias korsfästelse. Den bryter ut Messias triumf som berör alla folk i framtida generationer.

Read On No Comments