Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

EXEMPEL PÅ EN MÅNGKULTURELL FÖRSAMLING (2016)

January 27th 2023

Hur kan vi arbeta med att nå muslimer i en lokal församling? Tips och idéer.

Read On No Comments