Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

PSALTAREN och NT_PSALM 118_del 2

June 9th 2024

Jesus var den förkastade stenen som blev en hörnsten i Guds andliga tempel.

Read On No Comments

PSALTAREN och NT_PSALM 118_del-1

May 5th 2024

Psalm 118 mynnar ut i de dramatiska händelserna på Palmsöndagen med ropen av hosianna och med välsignelser över han som kom i Herrens namn

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 110

March 8th 2024

Psalm 110 är en av de viktigaste psalmerna för undervisningen om Jesus i NT

Read On No Comments

HOPP FÖR OSS HEDNINGAR

March 3rd 2024

Varför skulle vi hedningar få tillhöra det Nya Förbundet som Gud skulle göra med Israel

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 102

February 11th 2024

En av de judiska fångarna i Babel utgöt sitt förtvivlade hjärta inför Herren. Gud hörde honom. Men är Jesus densamme som Jahveh?

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 69

January 21st 2024

Psalm 69 är citerad många gånger i NT och den beskriver Messias lidande.

Read On No Comments

3 PROFETIOR OM MESSIAS

December 10th 2023

I Jesaja 7-11 finns tre profetior om Messias. Vem är han? Vad skulle han åstadkomma?

Read On No Comments

3 PROFETIOR OM MESSIAS

December 10th 2023

I JESAJAS BOK 7-11 finns tre profetior om Messias. Vem är han? Vad skulle han åstadkomma?

Read On No Comments

VEM ÄR JAHVEH?

November 14th 2023

Det heliga Gudsnamnet Jahveh återfinns runt 6800 gånger i GT. Vem är han?

Read On No Comments

VEM ÄR JAHVEH?

November 12th 2023

Guds heliga namn Jahveh, är omnämnt runt 6800 gånger i Gamla Testamentet. Vem är han?

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 45

November 12th 2023

Messias-kungen och hans brud beskrivs. Det handlar om Kristus och församlingen.

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 40

October 1st 2023

Psalm 40 handlar om Davids liv men har ett avsnitt som syftar på Jesus Kristus och hans offer.

Read On No Comments

ELIA – GUD HAR KONTROLL

July 16th 2023

Elia var ensam kvar av Herrens profeter under en mörk period i Israels historia. Ensam stod han i Herrens kraft mot hela nationen. Trots situationen verkade Gud med en oerhörd kraft och förde sitt verk vidare.

Read On No Comments

ELIA – GUD HAR KONTROLL

July 16th 2023

Elia var ensam kvar av Herrens profeter under en mörk period i Israels historia. Ensam stod han i Herrens kraft mot hela nationen. Trots situationen verkade Gud med en oerhörd kraft och förde sitt verk vidare.

Read On No Comments

MOSE riktade blicken mot det som består

May 21st 2023

MOSE riktade blicken mot det som består. Vilka val gör vi i livet?

Read On No Comments

MOSE

May 21st 2023

MOSE riktade blicken mot det som består. Vilka val gör vi i livet?

Read On No Comments

Ps och NT_PSALM 22

May 7th 2023

Psalm 22 handlar om Messias korsfästelse. Den bryter ut Messias triumf som berör alla folk i framtida generationer.

Read On No Comments

Ps och NT_Psalm 16

March 12th 2023

Denna psalm betraktades på Jesus tid som en messiansk psalm av David. Det som styrker denna tes är att Petrus och Paulus citerade från psalmen i en judisk kontext. Båda lät psalmen syfta på Jesus Kristus och hans uppståndelse

Read On No Comments

Ps och NT PSALM 8_del 2

February 26th 2023

Varför måste Gud bli människa i Jesus Kristus?

Read On No Comments

Ps och NT_Psalm 8_del-1

January 8th 2023

David prisar Gud som skapat universum. Han förundras över att Gud satt människan att råda över sin skapelse.

Read On No Comments

Ps och NT_PSALM 2_del3

December 11th 2022

Hebreerbrevet citerade från Psalm 2 när det talade om Jesus som Överstepräst. Vi undersöker sammanhanget.

Read On No Comments

Ps och NT_PSALM 2_del 2

November 13th 2022

Hur kunde Nya Testamentets författare citera Psaltaren som de gjorde?

Read On No Comments

VÄRLDSMISSIONEN I SVERIGE

October 11th 2022

Vad tänker Gud om invandring av onådda folk? Skogakyrkan 22-09-25

Read On No Comments

Ps och NT_PSALM 2_del 1

October 6th 2022

Psalm 2 är messiansk Psalm som enligt NT är skriven av David.

Read On No Comments

PSALTAREN OCH NT

September 18th 2022

En fråga som snart infinner sig är hur NT:s författare kunnat läsa ut all denna rika information om Jesus ur dessa psalmer. För att förstå detta behöver vi först sätta oss in i NT:s vittnesbörd om Jesus. Vi behöver alltså utgå från den Jesus faktiskt är.

Read On No Comments

PSALTAREN OCH NT

September 18th 2022

En fråga som snart infinner sig är hur NT:s författare kunnat läsa ut all denna rika information om Jesus ur dessa psalmer. För att förstå detta behöver vi först sätta oss in i NT:s vittnesbörd om Jesus. Vi behöver alltså utgå från den Jesus faktiskt är.

Read On No Comments

RUTS BOK

April 28th 2022

Moabitiskan Rut konverterade till Herren, Israels Gud, som tog hand om henne och lät henne bli stammor till David.

Read On No Comments

ESRAS BOK

April 27th 2022

Gud reste upp Esra för att återupprätta Guds lag, som åter fick en ledande ställning bland judarna.

Read On No Comments