Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

WHO IS THIS – من هو هذا

May 16th 2024

The Messiah
Isa son of Mary

av: Dr. Sammy Rifaat

Read On No Comments

EN KRISTEN LÄSER KORANEN

January 20th 2023

EN KRISTEN LÄSER KORANEN är ett koranstudium från ett kristet perspektiv av LM Abdallah. Koranens budskap är indelade i ämnen med korta kommentarer.

Read On No Comments

A CHRISTIAN READS THE QUR’AN

January 20th 2023

A CHRISTIAN READS THE QUR’AN by L.M. Abdallah is a studie on the Qur’an from a Christian perspective. The book is divided into subjects with short comments

Read On No Comments

Христианин читает Коран

January 20th 2023

A CHRISTIAN READS THE QUR’AN by L.M. Abdallah is a studie on the Qur’an from a Christian perspective. The book is divided into subjects with short comments

Read On No Comments

A CHRISTIAN READS THE AHADITH

January 17th 2023

What has Muhammed said? How important is the oral tradition of Muhammed?

Read On No Comments