Bibelstudium – lyssna på och ladda ner undervisning i Bibeln

HUR LEVA SOM EN KRISTEN

June 16th 2024

Hur ska vi leva som kristna? Paulus har berättat hur i fyra kompakta verser.

Read On No Comments

TITUS

June 16th 2024

Titus var en nära medarbetare till Paulus

Read On No Comments

PSALTAREN och NT_PSALM 118_del 2

June 9th 2024

Jesus var den förkastade stenen som blev en hörnsten i Guds andliga tempel.

Read On No Comments

PSALTAREN och NT_PSALM 118_del-1

May 5th 2024

Psalm 118 mynnar ut i de dramatiska händelserna på Palmsöndagen med ropen av hosianna och med välsignelser över han som kom i Herrens namn

Read On No Comments

SMÄRTORNAS MAN

March 27th 2024

Det var för oss.
En sång jag skrev om Jesus.

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 110

March 8th 2024

Psalm 110 är en av de viktigaste psalmerna för undervisningen om Jesus i NT

Read On No Comments

HOPP FÖR OSS HEDNINGAR

March 3rd 2024

Varför skulle vi hedningar få tillhöra det Nya Förbundet som Gud skulle göra med Israel

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 102

February 11th 2024

En av de judiska fångarna i Babel utgöt sitt förtvivlade hjärta inför Herren. Gud hörde honom. Men är Jesus densamme som Jahveh?

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 69

January 21st 2024

Psalm 69 är citerad många gånger i NT och den beskriver Messias lidande.

Read On No Comments

3 PROFETIOR OM MESSIAS

December 10th 2023

I Jesaja 7-11 finns tre profetior om Messias. Vem är han? Vad skulle han åstadkomma?

Read On No Comments

3 PROFETIOR OM MESSIAS

December 10th 2023

I JESAJAS BOK 7-11 finns tre profetior om Messias. Vem är han? Vad skulle han åstadkomma?

Read On No Comments

VEM ÄR JAHVEH?

November 14th 2023

Det heliga Gudsnamnet Jahveh återfinns runt 6800 gånger i GT. Vem är han?

Read On No Comments

VEM ÄR JAHVEH?

November 12th 2023

Guds heliga namn Jahveh, är omnämnt runt 6800 gånger i Gamla Testamentet. Vem är han?

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 45

November 12th 2023

Messias-kungen och hans brud beskrivs. Det handlar om Kristus och församlingen.

Read On No Comments

Psaltaren och NT_PSALM 40

October 1st 2023

Psalm 40 handlar om Davids liv men har ett avsnitt som syftar på Jesus Kristus och hans offer.

Read On No Comments

ELIA – GUD HAR KONTROLL

July 16th 2023

Elia var ensam kvar av Herrens profeter under en mörk period i Israels historia. Ensam stod han i Herrens kraft mot hela nationen. Trots situationen verkade Gud med en oerhörd kraft och förde sitt verk vidare.

Read On No Comments

ELIA – GUD HAR KONTROLL

July 16th 2023

Elia var ensam kvar av Herrens profeter under en mörk period i Israels historia. Ensam stod han i Herrens kraft mot hela nationen. Trots situationen verkade Gud med en oerhörd kraft och förde sitt verk vidare.

Read On No Comments

MOSE riktade blicken mot det som består

May 21st 2023

MOSE riktade blicken mot det som består. Vilka val gör vi i livet?

Read On No Comments

MOSE

May 21st 2023

MOSE riktade blicken mot det som består. Vilka val gör vi i livet?

Read On No Comments

Ps och NT_PSALM 22

May 7th 2023

Psalm 22 handlar om Messias korsfästelse. Den bryter ut Messias triumf som berör alla folk i framtida generationer.

Read On No Comments

Ps och NT_Psalm 16

March 12th 2023

Denna psalm betraktades på Jesus tid som en messiansk psalm av David. Det som styrker denna tes är att Petrus och Paulus citerade från psalmen i en judisk kontext. Båda lät psalmen syfta på Jesus Kristus och hans uppståndelse

Read On No Comments

Ps och NT PSALM 8_del 2

February 26th 2023

Varför måste Gud bli människa i Jesus Kristus?

Read On No Comments

ISLAMS GRUNDLÄGGANDE TRO

January 30th 2023

Introduktion till islam. Vad tror muslimer? Likheter och skillnader mellan islam och kristen tro. Vad lär Koranen?

Read On No Comments

MUHAMMEDS LIV_ISLAM MÖTER VÄST

January 29th 2023

Vem var Muhammed? Vad lärde han ut? Vad är Sharia? Vad händer när muslimer möter västvärlden?

Read On No Comments

TVÄRKULTURELL KOMMUNIKATION

January 29th 2023

Hur förmedlar vi evangeliet in i en främmande kultur?

Read On No Comments

BERÖRINGSPUNKTER

January 28th 2023

Vilka beröringspunkter finns mellan islam och kristen tro? Hur kan vi förmedla evangeliet till muslimer?

Read On No Comments

EXEMPEL PÅ EN MÅNGKULTURELL FÖRSAMLING (2016)

January 27th 2023

Hur kan vi arbeta med att nå muslimer i en lokal församling? Tips och idéer.

Read On No Comments

FRÅGOR KRING ISLAMS TIDIGA HISTORIA

January 25th 2023

När och var levde Muhammed? Var fanns kaaban? Vilken var den heliga staden? Varför är inte Mecka omnämnt före islam?

Read On No Comments